Ngành nghề: Điêu khắc/Gốm sứ
Thời gian làm việc: Bn thời gian
Mức lương đề nghị: 100$
Nơi làm việc: An Giang

a