Gia công đóng cuốn đóng sổ nhảy hóa đơn, oder, vé xe.
Làm bao đũa, bao tăm, bao đường, khăn lạnh
In danh thiếp, folder, decal, tờ rơi,…số lượng ít
GIAO HÀNG SAU 6H